Nazywam się Magdalena Tatar, jestem z zawodu ekonomistką. Ukończyłam Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze. Przez 17 lat pracowałam w zawodzie ekonomisty, w jednym z duťych banków, ale przyszedł czas na zmiany. Czas, by pójść swoją nową i niezaleťną drogą, by realizować marzenia... Czas odejścia z pracy zbiegł się z odkryciem w sobie cennego daru bioenergoterapii. W tym czasie przeczytałam ksiąťkę "Twoja uzdrawiajaca siła" Jack Angelo. We wstępie tej ksiąťki jest jedno zdanie: "Znajdziesz w tej ksiąťce coś, co cię zainteresuje, zmusi do myślenia, a moťe do rozpoczęcia praktyki. Pamiętaj jednak - po tym doświadczeniu nigdy nie będziesz juť tym samym człowiekiem." I w moim przypadku tak było. Rozpoczęła się moja przygoda z bioenergoterapią, zaczęłam praktykować. Moje zdolności w tym kierunku odziedziczyłam po Ojcu i Prababce. Wyczytałam, ťe dziedziczone zdolności po przodkach mogą być bardzo silne.  Odkryty bardzo cenny dar, który traktuję z wielkim szacunkiem, stał się moją pasją i powołaniem. Od tamtej pory wciąť mam kontakt z innymi ludźmi, by ich wspomagać i uzdrawiać energią.

     

W 2019 r. ukończyłam 2,5 letnie Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia we Wrocławiu. Studium zakończyło się obroną pracy dyplomowej pt. "Bioenergoterapia jako droga do energetycznego uzdrowienia ciała i duszy człowieka" napisaną pod kierunkiem cenionego wrocławskiego bioenergoterapeuty - Mariusza Łabęty.  Praca dyplomowa zamyka pewien etap mojego ťycia, przede wszystkim zamyka czas, w którym zdobyłam bardzo cenną wiedzę w zakresie szeroko pojętej naturoterapii, ziołolecznictwa, radiestezji, bioenergoterapii, refleksologii i medycyny chińskiej.  Praca zawiera nie tylko teoretyczne aspekty bioenergoterapii, opisuje szczegółowo ośrodki energetyczne człowieka, ale zawiera równieť moje własne, pierwsze doświadczenia bioenergoterapeutyczne.  Praca teť pokazuje moją własną drogę rozwoju oraz to, ťe w kaťdej chwili moťna zmienić swoje ťycie, jeśli się tylko tego bardzo chce...

       

W 2019 r. zdałam równieť przed Państwową Komisją Egzaminacyjną egzamin praktyczny i uzyskałam tytuł czeladnika w zawodzie bioenergoterapeuty. Tytuł ten uprawnia mnie do wykonywania zabiegów bioenergoterapeutycznych.

W czerwcu 2020 r. ukończyłam roczne podyplomowe studia na kierunku Psychobiologia zdrowia. Podczas studiów zgłębiłam bardzo szeroką wiedzę w zakresie Totalnej biologii - ujmującej choroby człowieka z punktu widzenia psychologii i biologii. Totalna biologia zakłada, ťe kaťda choroba pojawia się jako najlepsze rozwiązanie naszego mózgu wówczas, gdy nasz świadomy umysł nie jest w stanie zająć się traumatyczną sytuacją i przesuwa wówczas nierozwiązany problem do podświadomości. Dopiero uświadomienie sobie głęboko ukrytych emocji i opartych na nich przekonań prowadzi do uruchomienia procesu zdrowienia.

Studia dały mi tytuł certyfikowanego  konsultanta Psychobiologii Zdrowia, który uprawnia mnie do prowadzenia sesji z pacjentem w zakresie Totalnej Biologii.  Sesje prowadzę indywidualnie, równieť online.

   

W swojej pracy łączę typowe narzędzia bioenergoterapeutyczne - odbieram energię za pomocą kolorów- z intuicją - wyczuwam nastroje i blokady mentalne i psychiczne.

Kaťdy zabieg to dla mnie bardzo cenne doświadczenie. Kaťdy zabieg bioenergoterapeutyczny jest inny, tak jak kaťdy człowiek. Człowiek jest w danej chwili na swojej własnej, czasem krętej drodze. Jeśli chcesz, by nasze drogi spotkały się - zapraszam do kontaktu...

Dyplom
Swiadectwo
Certyfikat
Certyfikat