W czerwcu 2020 r. ukończyłam roczne podyplomowe studia na kierunku Psychobiologia zdrowia. Podczas studiów zgłębiłam bardzo szeroką wiedzę w zakresie Totalnej biologii - ujmującej choroby człowieka z punktu widzenia psychologii i biologii. Totalna biologia zakłada, ťe kaťda choroba pojawia się jako najlepsze rozwiązanie naszego mózgu wówczas, gdy nasz świadomy umysł nie jest w stanie zająć się traumatyczną sytuacją i przesuwa wówczas nierozwiązany problem do podświadomości. Dopiero uświadomienie sobie głęboko ukrytych emocji i opartych na nich przekonań prowadzi do uruchomienia procesu zdrowienia. 

Studia dały mi tytuł certyfikowanego  konsultanta Psychobiologii Zdrowia, który uprawnia mnie do prowadzenia sesji z pacjentem w zakresie Totalnej Biologii.  Sesje prowadzę indywidualnie, równieť on - line.