Agnieszka_Piątkowska

AGNIESZKA PIĄTKOWSKA

Life Coach – Członek ICF (Międzynarodowej Federacji Coachingu) NLP Coach, RSCI Coach, Mentor Rozwoju Osobistego, Konsultant Psychobiologii

W swoim modelu pracy wychodzę z załoťenia, ťe kaťda osoba ma zasoby potrzebne do osiągnięcia własnego sukcesu, w świecie o nieskończonym potencjale, gdzie kaťdy moťe osiągnąć i stać się kimkolwiek chce. Pracuję daleko poza tradycyjnymi metodologiami, prowadzę swoich klientów w celu pozyskania i przezwycięťenia głównej przyczyny ich problemu. Pomagam klientom w zrozumieniu nauki stojącej za ich obciąťeniami emocjonalnymi oraz w odkrywaniu w jaki sposób łatwo i skutecznie uwolnić swoje ograniczenia. W rezultacie moi klienci są w stanie porzucić przeszłość, zmienić swoje ograniczające przekonania, przełamać stare nawyki i uwolnić ukryty potencjał. Osobista transformacja, głęboka samoświadomość i odkrywanie celu ťycia są kluczowymi elementami w procesie osiągania dowolnego celu i skutecznego działania.

Doświadczenie zawodowe: Jako profesjonalista biznesu, z ponad 10-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych, w zespołach międzynarodowych, odnalazłam swoją pasję do coachingu, kiedy zostałam nominowana na stanowisko wewnętrznego coacha i mentora w zespole Sprzedaťy i Marketingu Hotelu Sofitel Dubai Downtown w Dubaju, nadal pełniąc funkcje Dyrektora Sprzedaťy. Przez większą część swojej kariery prowadziłam warsztaty coachingowe oraz indywidualne programy coachingowe i mentorskie, dla swojego zespołu. Skoncentrowałam się na projektowaniu, wdraťaniu i utrzymywaniu inicjatyw związanych z talentami i rozwojem, w celu wspierania strategii i celów zespołu, poprzez identyfikację potrzeb rozwoju talentów i projektowanie rozwiązań.

Rosnąca potrzeba wywarcia większego wpływu na otaczający mnie świat doprowadziła mnie do stania się przedsiębiorcą, współtworząc Akhom Consulting LLC oraz własną markę ‾Aga Life Coaching※. Wówczas postanowiłam całkowicie poświęcić się coachingowi. W swoim 4 letnim doświadczeniu coachingowym, z powodzeniem przeprowadziłam ponad 500 godzin sesji coachingowych w ramach procesów indywidualnych oraz projektów grupowych, w środowiskach międzynarodowych, mając okazje współpracować z 20 narodowościami, korporacjami i podmiotami medycznymi.

Sukcesy edukacyjne i zawodowe: Dzięki 15-letniej historii opartej o własny rozwój osobisty, w tym wielu szkoleniom i certyfikacjom, oraz własnemu procesowi psychoterapeutycznemu i coachingowemu, nauczyłam się jak być wiarygodna dla swojego otoczenia. Postanowiłam podzielić się swoją wiedzą, zaczynając od siebie, stając się zmianą, którą chce widzieć u innych.

Moja silna wola uczenia się i rozwoju przejawiła się w rozpoczęciu kolejnej podróťy edukacyjnej w celu podniesienia jakości usług świadczonych moim klientom. Posiadając tytuł magistra ‾Rekreacji※, który uzyskałam na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, zainspirowałam się wpływem stanu emocjonalnego na zdrowie fizyczne i postanowiłam zbadać interakcję umysł-dusza-ciało, studiując ‾Psychobiologię Zdrowia※.

Moim największym pragnieniem jest wpływać na otaczający mnie świat, ulepszać go, pomagając ludziom leczyć, wzrastać i odkrywać ich pełny potencjał, osiągać swoje cele i przekształcać ťycie w pełne nadziei i spełnienia.

ZAKRES jaki obejmuje Proces Coachingowy Proces Coachingowy, który oferuję, naprowadza na ustalenie celów w danej dziedzinie ťycia (osobiste, zawodowe, finanse lub zdrowotne), wyeliminowanie ograniczeń oraz znalezienie sposobów ich osiągniecia. Charakteryzuje się on wzmocnieniem osobistym, koncentrującym się na uzyskaniu pełnego komfortu emocjonalnego, zbudowaniu udanych związków ze sobą samym, partnerem ťyciowym, członkami rodziny, partnerami biznesowymi. Oferuje takťe wsparcie w procesach leczenia niepłodności oraz innych zaburzeń psychosomatycznych, a takťe w zdobyciu większej świadomości własnego ciała. Moja praca wspiera człowieka jako całość, obejmując MYSLI- EMOCJE -CIAŁO.

KORZYŹCI z Procesu Coachingowego Pomaga zrozumieć siebie, swój sposób myślenia i działania w ťyciu Wyjaśnia prawdziwe znaczenie doświadczeń i sytuacji w kaťdej dziedzinie ťycia Zachęca do wzięcia pełnej odpowiedzialność za swoje ograniczenia, bóle, cierpienia, niepowodzenia oraz odblokowywanie potencjałów i znajdywanie rozwiązań Pozwala odkryć swój cel oraz sens ťycia, wydobyć entuzjazm i pasje na nowo

DO KOGO skierowany jest Proces Coachingowy ? Do kaťdego, kto chce wieść lepsze ťycie, dla tych, którzy chcą poprawić wydajność, a takťe dla tych, którzy nie odczuwają do końca satysfakcji z ťycia osobistego, zawodowego lub stanu zdrowia. Jest to forma pracy dla ludzi, którzy marzą, ale wciąť nie mają odwagi wyjść z własnych ograniczeń, aby osiągnąć swoje cele i stworzyć ťycie swoich marzeń.

Jak wygląda PRACA podczas z Procesu Coachingowego? Coaching to proces odkrywania samego siebie, zdobywania większej samoświadomości w którym dana osoba znajduje i wdraťa rozwiązania najbardziej zgodne z jego modelem świata i adekwatne do jego wartości. Osiąga się to poprzez dialog z coachem, który pomaga dotrzeć do nowej perspektywy i lepiej zrozumieć własne myśli, emocje i działania, a takťe ludzi i ich własną rzeczywistość. Cały proces moťe trwać od 1 do kilkunastu sesji trwających miedzy 30-60 min, obejmujących ramy czasowe w zaleťności od potrzeb oraz wyznaczonych celi.

Daj sobie szanse na lepszą jakość ťycia!

Zapraszam do ‾odkrywania siebie※ w moim towarzystwie podczas darmowej 30 min konsultacji.

www.agalifecoaching.com

e-mail: apiatkowska@agalifecoaching.com

www.akhomconsulting.com

e-mail: agnieszka.piatkowska@akhomconsulting.com

Tel. 0048 662324714 POLAND / Tel. 00971 508517845 DUBAI